Форма реєстрації волонтерів Швеції / Volunteers registration form in Sweden

Зараз як ніколи важлива ОБ’ЄДНАНА поміч Україні. Волонтери потрібні в різних сферах - перекладачі, психологи, волонтери для координації різних напрямків роботи, IT-спеціалістів та вебдизайнерів тощо.

We need now as never UNITED support to Ukraine. Volunteers are needed in various fields - translators, psychologists, volunteers to coordinate different areas of work, IT-specialists and web-designers etc.

Ця форма створена разом Українською Скаутською Організацією "Пласт", Nordic Ukraine Forum та Посольством України в Швеції. / This form is created and managed by Ukrainian Scout Organization "Plast", Nordic Ukraine Forum and Embassy of Ukraine in Sweden.